Klantenreactie

Vijf jaar geleden hebben we besloten om onze salarisadministratie bij KAP BV onder te brengen en dat was een prima keuze! De persoonlijke aandacht... Lees meer ›
Eric Nijland, Landelijk Fietsplatform

Training en advies

Regelmatig organiseert K.A.P. BV workshops op het gebied van salarisadministratie en personeel, ontslagrecht, subsidiemogelijkheden etc.. Eventueel kunnen wij deze trainingen voor u in-house verzorgen.

Dat deze workshops in trek zijn bij ondernemers blijkt uit het feit dat veel aanmeldingen spontaan zijn zonder dat daarvoor een mailing aan vooraf is gegaan.

En heeft uw personeelslid in het verleden zijn PDL diploma behaalt. K.A.P. BV verzorgt ook hiervoor bijspijkertrainingen. Want na een aantal jaren is er al weer zoveel veranderd dat een stuk opfrissing geen overbodige luxe is.

Meldt u gewoon aan via de website of mail ons. U kunt zelf aangeven in welk onderwerp u geinteresseerd bent. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn zult u worden uitgenodigd.