Klantenreactie

De reden waarom we destijds kozen voor KAP was de persoonlijke benadering en de korte lijnen tussen KAP en zijn klanten. Verder was natuurlijk na... Lees meer ›
Tonny Meijer, Autobedrijf Ambergen B.V.

Wetswijzigingen 1 juli 2018

Er zijn met betrekking tot arbeid en bedrijfsvoering een aantal wetswijzigingen die 1 juli hun intrede doen. Het gaat in dit geval om onder andere het basiscontract voor werkgevers en arbodienstverleners. Verder gaat per 1 juli het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon omhoog. Ook moet uw bedrijf rekening houden met de uitbreiding van de bescherming persoonsgegevens die recentelijk (op 25 mei 2018) is ingegaan.
Basiscontract voor werkgevers en arbodienstverleners

In de nieuwe Arbowet vinden enkele wijzigingen plaats met betrekking tot het basiscontract. Door het basiscontract zijn er minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Het stelt rechten en plichten vast tussen de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Dit basiscontract is vanaf 1 juli verplicht.

U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. Er gelden echter wel een aantal extra verplichtingen. Naast bestaande taken in arbozorg, zoals deskundige begeleiding bij ziekteverzuim, zijn er in de Arbowet nieuwe verplichtingen opgenomen:
 
  1. Regeling voor toegang tot de bedrijfsarts.
  2. Regeling voor overleg met de OR en de preventiemedewerker.
  3. Het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
  4. Bezoek van de bedrijfsarts aan elke werkplek.
  5. Klachtenprocedure voor werknemers met betrekking tot de bedrijfsarts of de arbodienst.
  6. Het kunnen opsporen en melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts.
  7. Het kunnen adviseren door de bedrijfsarts over preventie.

U heeft als werkgever de mogelijkheid om, in overleg met de werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract. Afspraken binnen het basispluscontract kunnen gaan over bijvoorbeeld advisering voor een gezondere levensstijl.

Zoals besproken kan het bedrijf het contract wijzigen tot 1 juli 2018. Dit kan gedaan worden door het toevoegen van een addendum aan het bestaande contract of er kan een nieuw contract worden afgesloten.

Minimumloon omhoog

Per 1 juli stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn van toepassing voor een volledige werkweek. Afhankelijk van de sector en mogelijke cao-afspraken kan dit 36, 38 of 40 per week zijn. 

Per 1 juli 2018 zijn  de bedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon als volgt:
 
Leeftijd Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder €1.594,20 €367,90 €73,58
21 jaar €1.355,05 €312,70 €62,54
20 jaar €1.115,95 €257,55 €51,51
19 jaar €876,80 €202,35 €40,47
18 jaar €757,25 €174,75 €34,95
17 jaar €629,70 €145,30 €29,06
16 jaar €550,00 €126,95 €25,39
15 jaar €478,25 €110,35 €22,07
Bruto is er sprake van een stijging van 1,03%. Hoeveel stijging er in het netto-bedrag is, is afhankelijk van heffingskortingen en aftrekposten.

Het minimumloon per uur kunt u zien in de onderstaande tabel:
 
Leeftijd 36 uur werkweek 38 uur werkweek 40 uur werkweek
22 jaar en ouder €10,22 €9,69 €9,20
21 jaar €8,69 €8,23 €7,82
20 jaar €7,16 €6,78 €6,44
19 jaar €5,63 €5,33 €5,06
18 jaar €4,86 €4,60 €4,37
17 jaar €4,04 €3,83 €3,64
16 jaar €3,53 €3,35 €3,18
15 jaar €3,07 €2,91 €2,76
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijk minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Bescherming persoonsgegevens uitgebreid

De oude Wet bescherming persoonsgegevens geldt sinds 25 mei 2018 niet meer. Deze is aangepast aan de nieuwe Europese privacy verordening: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). U kunt in ons bericht over de AVG meer lezen over deze wijziging.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze wijzigingen nog vragen over de gevolgen voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren onze klanten over veel verschillende zaken met betrekking tot arbeid en personeel. Hier kunt u daar meer over lezen. Wij staan graag voor u klaar.

Bronnen:

Rijksoverheid over het minimumloon
Financieel.info.nl over het minimumloon
Ondernemersplein over het basiscontract
Ornet over de wet en regelgeving in 2018
Ornet over de nieuwe arbowet eisen