Klantenreactie

De samenwerking tussen K.A.P en ACNielsen (Nederland) B.V. en Nielsen Media Research B.V. is al jarenlang zeer prettig te noemen. Bij K.A.P ben je... Lees meer ›
Cheryl-Ann del Prado, AC Nielsen & Nielsen Media Research

Wat houdt ontslag op staande voet in en wat komt hierbij kijken?

Ontslag op staande voet is een bekend begrip. Toch is het verschil tussen een normaal ontslag en een ontslag op staande voet vaak onduidelijk. Wat zijn precies de verschillen en waar moet de werkgever rekening mee houden?
Verschil tussen normaal ontslag en ontslag op staande voet

Een belangrijk verschil tussen een normaal ontslag en ontslag op staande voet is het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij een normaal ontslag wordt een opzegtermijn in acht genomen. Ontslag op staande voet houdt in dat de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd.

Het ontslag op staande voet kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. In de praktijk wordt het ontslag vaak mondeling gegeven. Dit mondeling ontslag wordt opgevolgd door een schriftelijke bevestiging. Voor een ontslag op staande voet hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of de kantonrechter.

Voorwaarden voor ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet heeft veel impact op de werknemer. De werknemer raakt direct zijn baan en inkomen kwijt. Ook heeft de werknemer geen recht op een ww-uitkering. Hoewel de werknemer geen ww-uitkering mag aanvragen, mag deze wel een bijstandsuitkering aanvragen. Omdat er ernstige gevolgen voor de werknemer zijn, gelden er strikte voorwaarden voor een ontslag op staande voet:
 
 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden
 2. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden
 3. De dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden

Indien er geen sprake is van alle drie voorwaarden, dan wordt het ontslag vernietigbaar.

Onder een dringende reden vallen veel verschillende zaken. Voorbeelden van een dringende reden zijn ernstig verwijtbare gedragingen zoals diefstal, verduistering of mishandeling. Ook werkweigering kan ontslag op staande voet opleveren. Ontslag op staande voet kan alleen gegeven worden als duidelijk is dat de gedragingen zo ernstig zijn dat een normaal ontslag niet aan de orde is. De belangrijkste redenen voor ontslag op staande voet zijn:
 
 1. Fraude (18%)
 2. Diefstal en verduistering (16%)
 3. Te laat komen (13%)
 4. Werkweigering (8%)
 5. Agressie en geweld (6%)
 6. Alcohol en drugsgebruik (5%)
 7. Excessief internet en mobiel gebruik voor persoonlijke zaken (3%)
 8. Schending bedrijfsgeheimen (3%)
 9. Social media uitlatingen (3%)
 10. Concurrentie en nevenwerkzaamheden (2%)

Andere redenen zijn onder andere: het bezoeken van porno websites, liegen tijdens de sollicitatie en sexuele intimidatie.

Onverwijld ontslag betekent dat werkgever direct na de verwijtbare gedraging de werknemer ontslaat. De werkgever mag door deze regel niet een aantal dagen afwachten, om vervolgens de werknemer alsnog te ontslaan. Wel mag het bedrijf haar medewerker op non-actief stellen en een onderzoek naar het incident starten.

De werknemer moet ook direct worden meegedeeld op basis van welke grond deze ontslagen wordt. Dit wordt onverwijld meedelen genoemd. Dit is van belang om de werknemer de mogelijkheid te geven om zich te verweren.

Er kan binnen de reden voor ontslag sprake zijn van schuld of opzet. Wanneer dit het geval is, is het mogelijk dat de werknemer de werkgever een vergoeding is verschuldigd.

Procedure

De werknemer heeft twee maanden de mogelijkheid om de rechter te verzoeken het ontslag ongedaan te maken. Er kan in plaats daarvan ook een verzoek voor een financiële vergoeding worden ingediend bij de kantonrechter.

Als er sprake is van een vast contract of een tijdelijk contract dat tussentijds opgezegd kan worden, dan bepaalt de rechter de hoogte van de vergoeding. Er is ook de mogelijkheid dat de werknemer een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegging had. In dat geval is de vergoeding net zo hoog als het bedrag dat gedurende het contract zou worden verdiend. De kantonrechter heeft de mogelijkheid om dit te verlagen tot drie maanden loon.

Tips voor de werkgever

Het is bij ontslag op staande voet van belang dat de werkgever geen redenen stapelt. De werkgever moet het ontslag op een enkele reden baseren. Als de werkgever meerdere redenen geeft, dan is het ontslag vernietigbaar op het moment dat één van de redenen niet blijkt te kloppen.

Het is essentieel voor een werkgever om de reden van ontslag zorgvuldig te formuleren. De reden mag namelijk niet op een later moment worden aangepast.

Er is meer kans op overeind blijven van het ontslag op het moment dat de werknemer van te voren een (schriftelijke) waarschuwing heeft ontvangen.

De werkgever doet er goed aan om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. De rechter zal dit ook doen. Dit moet de werkgever er echter niet van weerhouden om iemand op staande voet te ontslaan, op het moment dat hier aanleiding voor is.

Het allerbelangrijkste voor de werkgever is om bewijs te hebben. Op het moment dat alles met bewijs kan worden aangetoond, is het veel overtuigender voor een rechter. Een verhaal zonder bewijs heeft weinig kans van slagen.

Wilt u meer weten over ontslagprocedures, lees dan hier verder.

Bronnen

Wetrecht
Rijksoverheid
PWnet