Klantenreactie

Wij zijn vanaf de eerste dag klant bij KAP. (Wij hadden voordien al een goed contact met hem, zodat de keuze niet moeilijk was.) Wij zijn nog... Lees meer ›
Dick Heijkamp , Impex Barneveld b.v.

Veranderingen premiekortingen

Voor de premiekortingen is per 1 januari 2013 het volgende veranderd:
  • De premiekorting in dienst hebben oudere werknemers is vervallen.
  • De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers is hoger geworden.
  • De hoogte en berekening van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers zijn veranderd.
  • U mag de premiekortingen niet meer tegelijk toepassen.

 

Premiekorting in dienst hebben oudere werknemers vervallen
De premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder is vervallen. Ook als uw werknemer in 2013 nog voldoet aan de voorwaarden die golden tot 1 januari 2013, hebt u geen recht meer op deze premiekorting.

De overgangsregeling voor de premievrijstelling oudere werknemers blijft bestaan. U kunt de premievrijstelling in 2013 dus nog toepassen. De premievrijstelling stopt met ingang van het aangiftetijdvak waarin de werknemer 62 wordt. Daarna hebt u geen recht meer op de premiekorting in dienst hebben oudere werknemers.

Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers hoger geworden
De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers is omhoog gegaan van € 6.500 naar € 7.000 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur.

Hoogte en berekening premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers veranderd
De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers is per 1 januari 2013 omhoog gegaan naar maximaal € 7.000 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur. Hebt u een jonggehandicapte in dienst die u vanwege zijn arbeidsbeperking minder betaalt dan het wettelijk minimumloon (loondispensatie)? Dan is de korting voor deze werknemer omhoog gegaan naar maximaal € 3.500 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur.

Als uw werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dan moet u in 2013 de premiekorting evenredig verlagen. Bij werknemers zonder vast overeengekomen arbeidsduur gaat u uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak gedeeld door de normuren per 4 weken (144) of per maand (156). Omdat de premiekorting per 1 januari afhankelijk is van het aantal arbeidsuren, past u de premiekorting toe per aangiftetijdvak en niet meer per loontijdvak.

Premiekortingen niet meer tegelijk toepassen
U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers per 1 januari 2013 niet meer tegelijk toepassen. Heeft uw werknemer tegelijk recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe.