Klantenreactie

In de loop der jaren hebben wij met menig groot accountantskantoor gewerkt en merkten dat deze bedrijven zich meer en meer richten op de grote... Lees meer ›
Jeanette, Weggemans Bruidsmode B.V.

Modernisering Ziektewet: wijzigingen per 1/1/2014

Per 1-1-2014 verandert er weer het een en ander m.b.t. de door u te betalen premies werknemersverzekeringen. Deze maanden verstuurt de belastingdienst brieven met daarin informatie over een aantal door u te betalen premies 2014. U doet er verstandig aan deze te controleren. Desgewenst kunt u bezwaar maken. Daarvoor geldt een termijn van 6 weken.

Toekenningsbeslissingen Ziektewet en WGA-flex

In de 2e helft van 2013 ontvangt u een beschikking van de belastingdienst met informatie over uw in 2014 te betalen gedifferentieerde ZW-premie en uw gedifferentieerde premie WGA-flex[1]. Voor u is het van belang na te gaan in uw administratie welke ex-werknemers uit dienst zijn gegaan vanaf 1/1/2010, zodat u de beschikking kunt controleren. Basis voor de door de belastingdienst vast te stellen premie 2014 is de instroom in 2012. Voor de gedifferentieerde Ziektewet premie zijn dat alle ex-werknemers die in 2012 ziek uit dienst zijn gegaan. Voor de WGA-flex zijn dat de zieke ex-werknemers die in 2010 ziek zijn geworden en in 2012 zijn ingestroomd in de WGA.

Wat verandert er?

De gedifferentieerde premies die per 1 januari 2014 worden geheven betreffen uitsluitend de zg. vangnetters:

  • Zieke werknemers met een tijdelijk contract van wie het contract afloopt tijdens ziekte;
  • Werknemers die ziek worden binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband;
  • Uitzendkrachten;
  • Zieke WW-gerechtigden.

Voor deze zg. vangnetters, w.o. een hoog percentage flex-werkers, betaalt u vanaf 1-1-2014, afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, zowel een gedifferentieerde ZW-premie als een gedifferentieerde WGA-flex premie. Voor uw vaste medewerkers betaalde u al een gedifferentieerde WGA premie (WGA-vast).

Voor kleine werkgevers vervalt m.i.v. 2014 de reeds bestaande gedifferentieerde WGA-premie doordat deze wordt opgenomen in de sectorpremie. Middelgrote werkgevers betalen zowel een sectorpremie als een gedifferentieerde premie. Grote werkgevers alleen een gedifferentieerde premie.

U kunt vanaf 1-1-2014 er voor kiezen om eigen risicodrager (ERD) te worden voor de Ziektewet. Eigen risico dragen voor de WGA-flex is nog niet mogelijk. Dat kan pas per 1-1-2016. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om in het publieke stelsel te blijven. Blijft u in het publieke stelsel dan gaat afhankelijk van de grootte van uw bedrijf een gedifferentieerde ZW-premie en WGA-flex premie gelden.

Per 1-1-2014 ziet het er als volgt uit.

Keuze ZW: Privaat ZW Publiek ZW
Kleine werkgever <10 wn ERD ZW sectorpremie
Middelgrote werkgever 10-100 wn ERD ZW Sectorpremie + gediff.premie
Grote werkgever > 100 wn ERD ZW gediff. premie
Keuze WGA: Privaat WGA Vast Publiek WGA-vast Publiek WGA-flex[2]
Kleine werkgever <10 wn ERD WGA sectorpremie sectorpremie
Middelgrote werkgever 10-100 wn ERD WGA Sectorpremie + gediff.premie Sectorpremie + gediff.premie
Grote werkgever > 100 wn ERD WGA gediff. premie gediff. premie

Uitkeringen veranderen ook

Ook ten aanzien van de ZW uitkering verandert een en ander. Per 1-1-2014 wordt net als bij de WW een arbeidsverledeneis gehanteerd. De duur van de ZW blijft onverminderd 104 weken, maar de hoogte verandert t.g.v. de invoering daarvan. Wel vindt na 52 weken een beoordeling plaats op "algemeen geaccepteerde arbeid”. Als een vangnetter meer dan 65% van zijn maatmaninkomen kan verdienen met "algemeen geaccepteerde arbeid” stopt de uitkering.

Premiewijzer Gedifferentieerde premie Whk[3]

Wilt u al weten wat uw gedifferentieerde premie is in 2014? U kunt zelf een schatting maken met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) op uwv.nl.

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2014. U kunt de premiewijzer gebruiken als hulpmiddel om te bepalen of het voor u gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA-vast in 2014. U kunt in 2014 nog geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex worden.

[1] De WGA-flex ziet toe op vangnetters die vanuit de ZW instromen in de WGA.

[2] Eigen risico dragen voor WGA -flex is mogelijk per 1-1-2016.

[3] De gedifferentieerde premie Whk in 2014 bestaat uit 3 onderdelen: WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex.