Klantenreactie

Ik heb nog nooit 1 loonstrook spijt gehad. Ik zou jullie omschrijven als; accuraat, professioneel en zeer vlot in de service. Maar ook de... Lees meer ›
Rolf, Jan Kalk Natuursteen B.V.

Modernisering ontslagrecht in 2016

De nieuwe regels voor het ontslagrecht gaan pas in als het economisch beter gaat.

Naar verwachting gelden ze per 1 januari 2016. Dit voornemen stond eerder in het sociaal akkoord van april 2013 en bleef op Prinsjesdag 2014 onveranderd.

Ontslagprocedure

Het uitgangspunt blijft dat ontslag een geldige reden moet hebben. De routes waarlangs het ontslag moet worden geregeld staan voortaan vast. Nu beslissen werkgevers nog welke ontslagroute ze voor hun werknemers kiezen, waardoor gelijke gevallen niet altijd een gelijke behandeling krijgen. Straks loopt de route langs het UWV als er sprake is van bedrijfseconomische redenen voor ontslag of van langdurige arbeidsongeschiktheid. De route loopt langs de kantonrechter als er sprake is van een persoonlijk conflict of persoonlijke redenen voor ontslag.

Transitievergoeding

Daarnaast krijgt elke ontslagen werknemer met een dienstverband van twee jaar of langer een transitievergoeding van het aantal gewerkte jaren met een maximum van 75.000 euro. Dit geld moet diegene gebruiken om zo snel mogelijk nieuw werk te vinden.

Wetsvoorstel

De modernisering van het ontslagrecht is opgenomen in het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Dit wetsvoorstel is onlangs voor advies verzonden aan de Raad van State en gaat daarna, naar verwachting eind 2013, naar de Tweede Kamer voor de parlementaire behandeling