Klantenreactie

Bijna drie jaar werk ik nu als financial controller bij Bouwbedrijf Oskam Bunnik BV. Vanaf het begin heb ik de samenwerking met Kap Salarissen als... Lees meer ›
Edwin van Beusekom, Bouwbedrijf Oskam Bunnik BV

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Het LIV geldt vanaf 1 januari 2017 en kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.
Inhoudsopgave
 1. Voorwaarden voor het lage-inkomensvoordeel
 2. Wat zijn verloonde uren precies?
 3. Wat is uw voordeel?
 4. Uitbetaling lage-inkomensvoordeel

Voorwaarden voor het lage-inkomensvoordeel
Wanneer heeft u als werkgever recht op het lage-inkomensvoordeel? Hiervoor gelden enkele voorwaarden:
 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder.
 • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
Het lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. Wanneer u als werkgever aan de voorwaarden voldoet, dan wordt het voordeel voor 2017 automatisch door de Belastingdienst in 2018 aan u overgemaakt. Wat u hiervoor moet doen is ervoor te zorgen dat u de loonaangifte 2017 goed invult. Let u er dan vooral op dat u de 'verloonde uren' correct invult.

Wanneer een medewerker nog geen 23 jaar is, kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor het LIV. Het gemiddelde uurloon van deze werknemer moet dan tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon voor een 23 jarige of oudere bedragen.

Wat zijn verloonde uren precies?
Verloonde uren zijn de uren waarover u loon betaalt. Dit zijn dus:
 • de contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen. Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
 • de uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren. Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.
Verloonde uren zijn niet:
 • niet-gewerkte onbetaalde uren, bijvoorbeeld onbetaald verlof.
 • wel gewerkte, maar onbetaalde uren, bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting), of onbetaalde overwerkuren.
Wat is uw voordeel?
Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon (dit is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).
 
Gemiddeld uurloon over 2017 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar (bij een 40-urige werkweek)
€9,66 tot maximaal €10,63 (100% - 110% van het WML) €1,01 €2.000
€10,63 tot maximaal €12,08 (110% - 125% van het WML) €0,51 €1.000
Let op: deze bedragen van het gemiddelde uurloon over 2017 zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 aangepast door de Belastingdienst. UWV beoordeelt op basis van uw aangiften voor welke werknemers u recht heeft op het lage inkomensvoordeel.

Voorbeeld.
U neemt op 1 juli 2017 een werknemer in dienst voor de periode van één jaar, voor 40 uur per week met een gemiddelde uurloon dat valt binnen de bandtbreedte. U komt dan voor 2017 niet in aanmerking voor het LIV.

In 2017 worden namelijk maximaal 26 weken x 40 uur = 1.040 uur verloond en in 2018 wederom 26 weken x 40 uur = 1.040 uur. Als er in 2018 geen verlenging plaatsvindt, wordt er ook niet voldaan aan de ureneis en volgt er over dat jaar ook geen LIV. In beide kalenderjaren afzonderlijk worden namelijk niet 1.248 uren verloond.

Bij uitzendkrachten die variabele uren werken is het ook mogelijk om voor het LIV in aanmerking te komen. Als aan het einde van het kalenderjaar maar minimaal 1.248 uur is verloond en het jaarloon gedeeld door de verloonde uren valt binnen één van de bandbreedtes.

Waarom betaalt de Belastingdienst het lage-inkomsvoordeel over 2017 pas in 2018 uit? Dit gebeurt als uit uw aangiften loonheffingen over 2017 blijkt dat u er recht op hebt. Eerder betalen kan niet, want de Belastingdienst weet pas in 2018 hoeveel verloonde uren uw werknemer in 2017 had en wat zijn gemiddelde uurloon was.

Uitbetaling lage-inkomensvoordeel
Het uitbetalen gaat als volgt:

U krijgt vóór 15 maart 2018 van UWV een voorlopige berekening van uw LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 heeft gedaan. Bent u het niet eens met de berekening? Dan kunt u tot en met 1 mei 2018 correcties over 2017 sturen. De Belastingdienst stuurt u een definitieve vaststelling van uw LIV. Dat gebeurt vóór 1 augustus 2018, op basis van de gegevens die ze van UWV krijgt. Daarna betaalt men u binnen 6 weken na de datum op de definitieve vaststelling uw LIV uit.

Tot slot
Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan zullen wij die graag
beantwoorden.