Klantenreactie

Sinds 2013 verzorgt K.A.P. BV de salarisverwerking voor de Remmers groep. Bij K.A.P. kun je met al je vragen terecht. Naast het zeer prettige... Lees meer ›
Jettie de Graaf, Remmers Safes B.V.

Cao en Mutaties 1 juli 2018

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen verschillende partijen. Het kan gaan om 1 of meerdere werkgevers, 1 of meerdere werkgeversorganisaties en 1 of meerdere werknemersorganisaties. Deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgesteld en heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden. Het doel van een cao is het vastleggen van gelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer.
De cao heeft een doorwerkende kracht. Dit houdt in dat de afspraken doorwerken in individuele arbeidsovereenkomsten. Verder is het ook van belang dat de cao niet in strijd is met de wet. Het kan geen zaken bevatten die in strijd zijn met het Burgerlijk Wetboek of de Wet minimumloon. Zo kan het loon niet lager zijn dan het minimumloon en kunnen er niet minder vakantiedagen worden afgesproken dan het Burgerlijk Wetboek aangeeft.
 
Er zijn twee verschillende soorten cao’s. Het kan namelijk gaan om een ondernemings-cao of een bedrijfstak-cao. Een ondernemings-cao is van toepassing op een enkel bedrijf. In dit geval is er een afspraak tussen een enkel bedrijf en 1 of meer werknemersorganisaties. Een bedrijfstak-cao geldt binnen een bepaalde sector. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. Deze vorm is alleen van toepassing op de vertegenwoordigde bedrijven. In principe vallen bedrijven die niet vertegenwoordigd zijn hier niet onder. Er kan echter wel worden aangevraagd om de cao te laten gelden voor de gehele bedrijfstak. Dit wordt gedaan door een aanvraag in te dienen bij de minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de cao algemeen verbindend verklaard. Ook de bedrijven die niet vertegenwoordigd zijn, vallen dan onder de cao. In de praktijk is voor bijna alle bedrijven een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing.
 
Een cao kan een variabele looptijd hebben. De looptijd is afhankelijk van de afspraken die vooraf zijn gemaakt. Wel geldt er een maximale duur van 5 jaar. De cao kan eindigen doordat hij verloopt. Dan eindigt het vanwege rechtswege. Ook door opzegging kan een cao beëindigd worden.
 
Een nieuwe cao wordt gemaakt na onderhandelingen tussen de verschillende partijen. Deze onderhandelingen vinden plaats tussen de verschillende partijen. Er worden voorstellen gedaan door de partijen. De onderhandelingen kunnen soepel verlopen, maar kunnen ook moeizaam verlopen. Moeizaam lopende onderhandelingen kunnen maanden en in sommige gevallen zelfs jaren duren. Ook kunnen ze leiden tot stakingen. Redenen waardoor onderhandelingen moeizaam lopen, zijn bijvoorbeeld oude afspraken die eenzijdig nadelig hebben uitgepakt.
 
Er zijn veel verschillende afspraken die worden opgenomen in de cao. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
 
  • Arbeidsduur
  • Beloning (loonschaal)
  • Proeftijd
  • ATV en vakantie regeling
  • Regeling in geval van ziekte
  • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • Betaling van overwerk
  • (Pre)pensioen regeling
  • Toeslagen
  • Ontslagregeling
Over het algemeen is een cao gunstiger dan een individuele overeenkomst. Op het moment dat er geen cao is, wordt er een individuele arbeidsovereenkomst opgesteld. Het is verstandig om een individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk af te sluiten, ondanks dat het niet verplicht is.
 
Voor 1 juli staan er een groot aantal mutaties in verschillende cao’s klaar. Een overzicht van de bedrijfstak-cao’s is te zien in de onderstaande tabel:
 
Afbouw 3% salarisverhoging over het garantieloon
  1% salarisverhoging over het gedeelte van het loon boven het garantieloon
Afval en milieu toetredingsprotocol 2% salarisverhoging
Algemene Onderwijsbond | AOb 0,5% salarisverhoging
Ambachtelijk Pluimvee- en Wildbedrijven | Poelierswinkels 3,5% salarisverhoging
Architecten 1% salarisverhoging
Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek 1% salarisverhoging
Beveiliging 2% salarisverhoging
Carrosseriebedrijf 1,75% salarisverhoging
Gemaksvoeding 2,25% salarisverhoging
GZZ | Geestelijke Gezondheidszorg 1,6% salarisverhoging
Goud en Zilver 1,75% salarisverhoging
Grondstoffen, Energie en Omgeving Proces | GEO 2% salarisverhoging
Groothandel Bloembollen 2% salarisverhoging
Groothandel Groenten en Fruit 1,25% salarisverhoging
Horeca 1% salarisverhoging
Hoveniersbedrijf 1,25% salarisverhoging
Huisartsenzorg 1,5% salarisverhoging
Installatiebedrijf 1,75% salarisverhoging
Isolatiebedrijf 1,75% salarisverhoging
Jeugdzorg 2% salarisverhoging
Kinderopvang 2,25% salarisverhoging
  €185,00 eenmalige uitkering
LEO | Loonwerk 1,75% salarisverhoging
Metaalbewerking | Klein metaal 1,75% salarisverhoging
Natuursteen 3% salarisverhoging over het garantieloon
  1% salarisverhoging over het gedeelte van het loon boven het garantieloon
Omroeppersoneel 1,5% salarisverhoging
Reisbranche 1,5% salarisverhoging
Rijksambtenaren | BBRA 3% salarisverhoging
Schippersinternaten 2% salarisverhoging
Schoonmaak 1% salarisverhoging
Technische Groothandel €150,00 eenmalige uitkering
Tentoonstellingsbedrijven 2% salarisverhoging
Timmerindustrie 2% salarisverhoging
Uitgeverijbedrijf 1,5% salarisverhoging
Verhurende bedrijven 1% salarisverhoging
Vleeswaren industrie 1,5% salarisverhoging
Welzijn 2% salarisverhoging
Ziekenhuizen 2% salarisverhoging

Wilt u meer informatie over verschillende cao's? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.