Klantenreactie

De salarisverwerking is altijd snel en accuraat. Het is ook zeer prettig dat men bij onvoorziene omstandigheden altijd flexibel is.
Sape Halbesma, Natuurmuseum Fryslan

Actiepunten arbeidscontracten 2020

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen.
Voor uw administratie en de salarisadministratie betekent dit dat er vóór 1 januari 2020 een aantal aanpassingen of aanvullingen moet plaatsvinden.
Voor de flexibele contracten binnen uw bedrijf kunnen de aangekondigde wijzigingen belangrijke en ingrijpende gevolgen hebben.

Meer hierover in deze nieuwsbrief.