Klantenreactie

Vrij in het begin toen K.A.P. is opgericht zijn wij na een gesprek overgestapt naar K.A.P. 
De belangrijkste reden hiervoor was destijds de kennis... Lees meer ›
A. Hofstra, EMTÉ supermarkt Vries

Nieuws

Is het uitbesteden van salarisadministratie interessant voor uw bedrijf? 20-07-2018

Wanneer een bedrijf 1 of meer personen in dienst heeft en deze ontvangen ook loon, dan moet er een salarisadministratie worden bijgehouden.
 
De salarisadministratie is een complexe bezigheid. Het moet aan veel voorschriften voldoen:
 
 • Opstellen en bewaren van de loonstaten.
 • Inhouden, aangeven en afdragen van de loonheffingen voor iedere werknemer.
 • Jaarlijks aan iedere werknemer een jaaropgave verstrekken.
 • Maandelijks verstrekken van een loonstrook aan de werknemer.
 • Controleren van de gegevens bij indiensttreding van een nieuwe werknemer.
 • Het bewaren van de administratieve gegevens. Deze gegevens moeten minimaal zeven jaar bewaard worden.
 • Etc.

Door deze voorschriften zijn er veel verschillende werkzaamheden voor een bedrijf. De salarisstroken en het salarisoverzicht moeten vervaardigd worden. De (collectieve) salarisverhoging worden bewaakt en de personeelsmutaties worden verwerkt. De onderneming is verantwoordelijk voor de premies sociale verzekeringen. De loonaangiften worden verzorgd. Ook het correct toepassen van de afdrachtverminderingen, loonkostensubsidies en andere fiscaal toelaatbare regelingen valt onder de verantwoordelijkheden, net als opstellen van jaaropgaven en jaarrapportages. Tevens valt het opstellen, beheren en aanpassen van de arbeidsovereenkomst onder de verantwoordelijkheden.

Cao en Mutaties 1 juli 2018 27-06-2018

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen verschillende partijen. Het kan gaan om 1 of meerdere werkgevers, 1 of meerdere werkgeversorganisaties en 1 of meerdere werknemersorganisaties. Deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgesteld en heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden. Het doel van een cao is het vastleggen van gelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer.

Wat houdt ontslag op staande voet in en wat komt hierbij kijken? 21-06-2018

Ontslag op staande voet is een bekend begrip. Toch is het verschil tussen een normaal ontslag en een ontslag op staande voet vaak onduidelijk. Wat zijn precies de verschillen en waar moet de werkgever rekening mee houden?

Wetswijzigingen 1 juli 2018 15-06-2018

Er zijn met betrekking tot arbeid en bedrijfsvoering een aantal wetswijzigingen die 1 juli hun intrede doen. Het gaat in dit geval om onder andere het basiscontract voor werkgevers en arbodienstverleners. Verder gaat per 1 juli het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon omhoog. Ook moet uw bedrijf rekening houden met de uitbreiding van de bescherming persoonsgegevens die recentelijk (op 25 mei 2018) is ingegaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 29-03-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 30-11-2017

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Het LIV geldt vanaf 1 januari 2017 en kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.

Loonkostenvoordelen 30-11-2017

Loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Er zijn 4 loonkostenvoordelen:
 • LKV oudere werknemer
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
U kunt als werkgevers recht hebben op loonkostenvoordelen voor één of meerdere werknemers. U en uw werknemer(s) moeten hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze verschillen per loonkostenvoordeel.

Nieuwsbrief december 2017 30-11-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2017.

Nieuwsbrief actualiteiten augustus 22-08-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief met betrekking tot actualiteiten op het gebied van salarisadministratie en personeel.

Nieuwsbrief wijzigingen minimum jeugdlonen per juli 2017 20-04-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief 'wijzigingen minimum jeugdlonen per juli 2017'.

Toelichting salarisstrook 2017 21-03-2017

Klik hier voor de toelichting van een salarisstrook.

Nieuwsbrief december 2016 28-11-2016

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2016.

Nieuwe collega K.A.P. BV 05-04-2016

Bij ons is in dienst getreden Marjan Nijenbanning.

Daarnaast is Marko Nonkes uit dienst getreden.

Nieuwsbrief december 2015 13-11-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2015.

Nieuwsbrief oktober 2015 22-10-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2015.

Nieuwsbrief september 2015 23-09-2015

Klik hier voor de nieuwsbief van september 2015.

Actualiteiten Wet, Werk & Zekerheid 2015 15-05-2015

Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij

De Wet Werk en Zekerheid is ingegaan op 1 januari 2015. Een deel van de wet gaat in op 1 juli 2015
en 1 januari 2016. Met welke belangrijke veranderingen moet u volgend jaar rekening houden?

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen onderstaand voor u op een rijtje gezet.

Nieuwsbrief mei 2015 30-04-2015

Klik hier voor de nieuwsbief van mei 2015.

Workshops/Seminars 13-04-2015

Regelmatig organiseert Salarisadministratie & Personeelsadvies K.A.P. BV workshops op het gebied van salarisadministratie, personeel, ontslagrecht, subsidiemogelijkheden etc.. Eventueel kunnen wij deze trainingen voor u in-house verzorgen. 

Nieuwsbrief Pasen 2015 31-03-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van Pasen 2015.

Nieuwsbrief december 2014 21-11-2014

Veel wijzigingen door de werkkostenregeling en wet werk en zekerheid gaan in op 1 januari 2015.

Lees er alles over in de Nieuwsbrief december 2014.

In verband met de jaarlijkse drukte bij de post en de banken verzoeken wij u om uw mutaties voor december uiterlijk
8 december (bij voorkeur eerder) aan ons door te geven. Daarmee kunnen wij u redelijkerwijs garanderen dat de salarissen vóór de Kerst aan u worden toegezonden.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 18-09-2014

Dinsdag 16 september 2014 was het weer zover, Prinsjesdag! Met veel belangrijke aankondigingen voor u als werkgever!

Klik hier voor de Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014!

Verbeteringen in werkkostenregeling 03-07-2014

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

Wijzigingen Wet werk en zekerheid een feit 27-06-2014

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de ophanden zijn de wijzigen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, ondergebracht in de Wet werk en zekerheid. De Eerste Kamer is op 10 juni 2014 akkoord gegaan met de wetsvoorstellen Werk en zekerheid, met dien verstande dat de aangekondigde wijzigingen niet ingaan per 1 juli 2014 maar per 1 januari 2015 of later.

1 juli 2014 - Stijging Wettelijk Minimumloon 19-06-2014

Per 1 juli 2014 is er weer een stijging in het wettelijk minimumloon.

Zie onderstaande tabel voor de maand,- week,- dag,- en uurlonen.

 

Nieuwsbrief mei 2014 02-05-2014

Belangrijke wijzigingen in arbeidsrecht en arbeidscontracten. En géén crisisheffing hoge lonen in 2015!

Lees er alles over in onze Nieuwsbrief mei 2014.

Werkkostenregeling! Doen of weer uitstellen? 14-11-2013

Deze zomer heeft onze regering besloten om de verplichte invoering van de Werkkostenregeling (WKR) nog éénmaal uit te stellen tot 1 januari 2015. Concreet betekent dit dat uw bedrijf in 2014 voorbereidingen moet treffen voor invoering van de Werkkostenregeling per 1-1-2015.

Nieuwsbrief Salarisadministratie 2014 14-11-2013

Het jaar 2013 loopt alweer ten einde! In 2014 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen waarvan wij u graag op de hoogte brengen middels deze nieuwsbrief!

Ontslagvergoeding.... hoe nu verder ? 02-10-2013

Het is van alle tijden dat werkgevers en werknemers soms gewild en soms ongewild van elkaar afscheid nemen. Maar in tijden van crisis neemt het aantal ontslagzaken toe. De werkgever heeft er baat bij de werknemer op een zo goedkope manier te ontslaan, de werknemer wil daar een vergoeding voor krijgen. De ontslagvergoeding voor de werknemer is inmiddels een hot item in vele discussies. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van een ontslagvergoeding?


Modernisering ontslagrecht in 2016 25-09-2013

De nieuwe regels voor het ontslagrecht gaan pas in als het economisch beter gaat.

Modernisering Ziektewet: wijzigingen per 1/1/2014 25-09-2013

Per 1-1-2014 verandert er weer het een en ander m.b.t. de door u te betalen premies werknemersverzekeringen. Deze maanden verstuurt de belastingdienst brieven met daarin informatie over een aantal door u te betalen premies 2014. U doet er verstandig aan deze te controleren. Desgewenst kunt u bezwaar maken. Daarvoor geldt een termijn van 6 weken.

Veranderingen premiekortingen 09-09-2013

Voor de premiekortingen is per 1 januari 2013 het volgende veranderd:
 • De premiekorting in dienst hebben oudere werknemers is vervallen.
 • De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers is hoger geworden.
 • De hoogte en berekening van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers zijn veranderd.
 • U mag de premiekortingen niet meer tegelijk toepassen.

 

Bijtelling auto van de zaak 09-09-2013

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.