Klantenreactie

Sinds 2013 verzorgt K.A.P. BV de salarisverwerking voor de Remmers groep. Bij K.A.P. kun je met al je vragen terecht. Naast het zeer prettige... Lees meer ›
Jettie de Graaf, Remmers Safes B.V.

Arbeidsrecht

De verhouding tussen een werkgever en een werknemer wordt binnen Nederland geregeld door het arbeidsrecht Arbeidsrecht is voor een groot deel gebaseerd op de basis van boek 7 van het (nieuw) burgerlijk wetbook (bijzondere overeenkomsten, titel 10 (Arbeidsovereenkomst). De belangrijkste onderwerpen die hierin besproken worden zijn:
 
  • Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand?
  • Wanneer is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd?
  • Wanneer geldt een proeftijd?
  • Wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer?
  • De loonbetalingsverplichtingen van de werkgever
  • De loondoorbetalingsverplichtingen tijdens ziekte en de re-integratieverplichtingen van de werknemer
  • Verlof
  • Gelijke behandeling
  • Hoe eindigt de arbeidsovereenkomst? 
Andere wetgevingen die betrekking hebben op het arbeidsrecht zijn bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet melding collectief ontslag en de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Ook de fiscale wetgeving en de sociale zekerheidswetgeving zijn van invloed op de arbeidsrelatie.

De basis voor een goede arbeidsrelatie is duidelijkheid. Door bij in diensttreding een goed arbeidscontract op te stellen, zijn direct voor zowel de werknemer als de werkgever een aantal zaken helder geregeld. We zien dat werkgevers vaak voortborduren op contracten uit het verleden. Ook moeten de Arbeidsvoorwaarden duidelijk afgesproken zijn. Laat u adviseren over deze zaken en vraag vrijblijvend een offerte aan.